TEST82014
Comparteix a LinkedIn
Comparteix a Twitter

Ens hem recertificat com a B Corp!

Fa quatre anys, al 2019, Omplim va certificar-se com a B Corp i ara, al febrer del 2023, hem aconseguit la nostra primera recertificació. Això ens fa moltíssima il·lusió, és un reconeixement molt encoratjador per totes les persones que formem part d’Omplim i ens motiva a continuar treballant en aquesta direcció.

Però, què vol dir ser una B Corp?

 

El certificat B Corp neix amb la idea d’impulsar un paradigma empresarial més inclusiu i sostenible. Un paradigma en el qual les companyies no només tinguin fites econòmiques, sinó que acompleixin alts estàndards d’acompliment social i ambiental, transparència i responsabilitat empresarial. I per Omplim, això és el primer pas per dur a terme el nostre propòsit

 

Ser una B Corp té molts beneficis, però per nosaltres, una de les coses que més valorem és l’oportunitat de mesurar i millorar el nostre impacte. Saber contínuament si estem aconseguint crear el valor social, ambiental i econòmic que desitgem pel nostre ecosistema comunitari i empresarial.

 

I com es fa això? Què i com es mesura?  

Bé, podríem estar hores i hores explicant l’avaluació d’impacte, ja que forma part del nostre dia a dia i ens encanta parlar d’això, però intentarem fer un bon resum. Per obtenir la certificació s’ha de complir tres requisits bàsics:

  • Acompliment social i ambiental: Mitjançant l’eina avaluadora B Impact Assessment, es puntua l’impacte de les pràctiques i resultats de la companyia mitjançant 5 categories: governança, treballadors, comunitat, medi ambient i clients. Per ser una B Corp s’ha d’aconseguir un mínim de 80 punts en aquest procés de valoració. 
  • Transparència: Un cop fet l’informe d’Impacte B, s’ha de fer pública la puntuació al directori d’empreses B Corp.
  • Rendició de comptes i responsabilitat: les B Corp han d’adoptar un marc legal corporatiu que requereix explícitament la consideració de tots els seus grups d’interès en els seus processos de decisió. 

 

El passat febrer vam obtenir la recertificació amb 149 punts. Veníem de certificar-nos per primera vegada amb 83 i, el cert, és que fer aquest gran salt és emocionant. Això ha estat gràcies a moltes persones, projectes, hores de feina i la ferma convicció de treballar pensant en el nostre propòsit.

Ser B Corp no és cap fita, assolir una puntuació més alta no és el que ens mou, és una guia. El que ens mou és oferir llars sostenibles, inclusives, assequibles i de qualitat; aconseguir projectes d’impacte comunitari com el conveni de col·laboració M2 construït, M2 restaurat o fer més convocatòries d’ajut social; fer que totes les persones que formem part d’Omplim puguem projectar-nos professional i personalment, fomentar el desenvolupament socioeconòmic de les comunitats on aterren els nostres projectes i promoure una cadena de valor responsable i sostenible. En definitiva, volem construir un futur on càpiga tothom; un futur ple d’espais inclusius, sostenibles i transformadors. 

 

Volem agrair la feina, suport i acollida de totes les persones i entitats que han estat i estan al nostre costat perquè cada dia puguem impulsar i defensar el nostre propòsit. Gràcies