Comparteix a LinkedIn
Comparteix a Twitter

Treballarem amb la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) del Prat

El passat 8 de desembre, Omplim va signar amb la Cooperativa Obrera de Viviendas del Prat (COV) el contracte de gestió integral per la promoció d’un projecte de 101 habitatges protegits de lloguer a l’Avinguda 11 de Setembre del Prat de Llobregat.

La COV és una cooperativa d’habitatges amb més de 55 anys d’història que va possibilitar l’accés a un habitatge digne a famílies treballadores del Prat davant les dificultats d’accedir-hi i que avui segueix oferint serveis i suport als seus més de 1000 socis.

Actualment, l’Àrea Metropolitana de Barcelona es veu submergida en una crisi habitacional que dificulta l’accés a un habitatge digne per aquelles persones amb rendes baixes. En el cas del Prat se li sumen alguns agreujants addicionals respecte a l’oferta i la demanda. El parc habitacional de la ciutat està limitat, ja que el sòl urbanitzable es veu acotat, principalment, per dues grans infraestructures: l’Aeroport Josep Tarradellas i la Zona Franca. Alhora, l’oferta d’habitatge de lloguer pateix la pressió a l’alça a causa de l’arribada de nous veïns amb rendes més altes; professionals que treballen a l’Aeroport i la població expulsada pels preus de Barcelona i el seu entorn immediat. I finalment, la demanda d’habitatge de lloguer assequible augmenta encara més, ja que el nivell de rendes de la ciutat és lleugerament inferior a la mitja del Baix Llobregat.

La COV vol donar resposta a aquesta situació de difícil accés a un habitatge digne per a tantes famílies, construint habitatge protegit en règim de lloguer, estable, cooperatiu i comunitari. La cooperativa va aconseguir la cessió d’un solar públic de 3.300m² de superfície, que representen 9.860m² d’edificabilitat (un màxim de 101 habitatges). I és justament aquí on entra Omplim. La nostra voluntat és incentivar la promoció d’habitatges inclusius, sostenibles i de qualitat. Tenim el convenciment, juntament amb la COV, que treballant de manera col·laborativa, innovadora i establint partenariats justos, transparents i de confiança, podrem obtenir el màxim impacte social i ambiental en aquest nou projecte.