Hipoteca Verda | Habitatges sostenibles

hipoteca verda

Ja fa uns mesos que us hem començat a parlar de l’accés a hipoteques verdes amb els habitatges d’Omplim. Però què és una hipoteca verda? Bé, doncs les hipoteques verdes són préstecs hipotecaris per la compra, construcció o rehabilitació d’habitatge, igual que la hipoteca tradicional, però que premia aquells habitatges eficients energèticament i amb una […]