Comparteix a LinkedIn
Comparteix a Twitter

Resultats preliminars del projecte Indicate

El passat 17 de maig, la nostra companya Akna va participar en una sessió celebrada a Sevilla on es van exposar els resultats preliminars de la feina duta a terme durant 18 mesos per part d’un grup de treball —del qual formem part—, en el marc del projecte Indicate. Aquesta reunió va ser una oportunitat per compartir els avenços i rebre comentaris constructius que ajudaran a millorar encara més els resultats finals. Després de la rebuda dels resultats preliminars presentats a l’esdeveniment, el grup de treball està efectuant els últims canvis per oferir els resultats definitius ben aviat.

 

Indicate: El projecte europeu que vol acabar amb la manca de dades del sector de la construcció

El projecte Indicate és una col·laboració internacional entre Smith Innovation —com a entitat operadora—, el Building Performance Institute Europe (BPIE), la Universitat Catòlica de Lovaina (KU Leuven) —que donen suport polític i tècnic— i la Fundació Laudes —com a sòcia financera—. Aquesta iniciativa té com a objectiu abordar la manca de dades fiables sobre els edificis per garantir una construcció climàticament neutra. Actualment, Indicate està donant suport a tres projectes pilot aixecats des d’Irlanda, Txèquia i Espanya. Aquests volen millorar la qualitat i aplicació de dades d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), amb l’objectiu d’aportar resultats (incloent-hi valors i rangs de referència) que contribueixin a integrar el carboni en tot el cicle de vida, en les decisions legislatives i la innovació del mercat, construint així una xarxa amb actors rellevants del sector. El projecte a Espanya es troba liderat per la Universitat de Sevilla i el Green Building Council Espanya (GBCe) i és justament, on nosaltres participem com a col·laboradors des de l’agrupació AuS.

Aquesta manca de dades fiables és una de les barreres més importants per a l’elaboració de polítiques eficaces de construcció sostenible. En molts països europeus, incloent-hi Espanya, les dades disponibles no són prou robustes o harmonitzades, fet que impedeix la implementació de polítiques que abordin les emissions de carboni embegut en tot el cicle de vida dels edificis. El carboni embegut es refereix a les emissions de CO₂ generades durant tot el procés de construcció d’un edifici i dels materials que aquest incorpora, des de l’extracció dels materials fins a la seva fabricació, transport, construcció i eventual demolició. Indicate treballa per solucionar aquest problema mitjançant l’anàlisi de casos d’estudi i el desenvolupament d’una infraestructura de dades que sigui accessible i funcional per a les diferents parts interessades.

 

El Pilot Espanyol: Col·laboració i Co-creació

El pilot espanyol del projecte està liderat pel Green Building Council España (GBCe) i per investigadors de la Universitat de Sevilla. A través d’un enfocament de co-creació, aquest projecte reuneix diferents actors del sector de l’edificació espanyola, incloent Omplim, assegurant que totes les persones participants puguin aportar a la metodologia, les dades i els resultats obtinguts. Aquesta validació contínua per part de les entitats col·laboradores durant tot el procés, busca augmentar la credibilitat dels resultats i aconseguir la creació d’una metodologia d’Anàlisi del Cicle de Vida harmonitzada. D’aquesta manera, s’estableixen unes bases metodològiques sòlides que, al seu torn, permetran futures actualitzacions.

Els resultats es basen en dades de 126 arquetips teòrics (considerant diferents tipus de solucions constructives, nivells climàtics i resistències sísmiques) que es contrasten amb dades reals de com a mínim 50 edificis proporcionats per les entitats i persones col·laboradores. Aquest enfocament permet analitzar i obtenir un rang d’emissions de CO₂ en tot el cicle de vida dels edificis, oferint una visió més completa i precisa de l’impacte ambiental dels edificis en diferents contextos. A més, la traçabilitat, transparència i desagregació de la informació permeten que els resultats siguin útils a llarg termini, evitant que es tornin obsolets davant possibles canvis en la metodologia o millores en les dades disponibles.

 

Impacte i Futur

El projecte Indicate ofereix una combinació de suport financer de fins a 250.000 euros i assessorament tècnic tant en l’anàlisi del cicle de vida com en la promoció de dades i polítiques públiques. Aquesta combinació d’ajudes i assessorament està dissenyada per garantir una àmplia participació de la indústria i per assegurar que els responsables polítics puguin implantar i utilitzar les dades per accelerar el progrés cap a un parc d’edificis totalment descarbonitzat.

En l’actualitat, la legislació europea sobre construcció aborda només les emissions de carboni operatiu dels edificis, és a dir, l’energia consumida un cop construït l’edifici i aquest es posa en ús. No obstant això, les emissions de carboni embegut poden suposar més de la meitat de la petjada de carboni total d’un edifici nou, i això amenaça amb consumir els pressupostos nacionals de carboni disponibles en la construcció molt abans de poder complir amb els objectius de zero emissions per a 2050. En aquesta línia, la publicació de la nova Directiva d’eficiència energètica en edificis (EPBD) ja contempla l’obligatorietat de reportar el carboni del cicle de vida a partir de 2028 per a edificis de >1000 m² i per a tots els edificis a partir de 2030. Indicate pretén contribuir a aquest context mitjançant la col·laboració publicoprivada, que garanteix un ampli suport i inversió per part de la indústria i els governs.

En conclusió, el projecte Indicate és una iniciativa pionera que busca proporcionar les dades i eines necessàries per avançar cap a un futur més sostenible en el sector de la construcció. Amb el suport d’una àmplia xarxa d’organitzacions col·laboradores internacionals i locals, Indicate està ben posicionat per impulsar un canvi en la manera gestionar les emissions de carboni en els edificis.