Hipoteca Verda | Habitatges sostenibles

hipoteca verda

Ja fa uns mesos que us hem començat a parlar de l’accés a hipoteques verdes amb els habitatges d’Omplim. Però què és una hipoteca verda? Bé, doncs les hipoteques verdes són préstecs hipotecaris per la compra, construcció o rehabilitació d’habitatge, igual que la hipoteca tradicional, però que premia aquells habitatges eficients energèticament i amb una […]

El model col·laboratiu en la gestió de projectes immobiliaris

gestió immobiliària

En el món de la construcció i el desenvolupament immobiliari, l’èxit d’un projecte depèn, en gran mesura, de com es gestiona i es coordinen tots els agents involucrats. Des d’Omplim apreciem dues aproximacions principals en aquesta gestió: el model tradicional i el model col·laboratiu. En aquest article, explorarem les diferències fonamentals entre aquests dos models. […]

Habitatges sostenibles i assequibles

habitatges resilients

Centrar la nostra activitat en la construcció d’habitatges, comporta també una gran responsabilitat. A més de complir amb una sèrie de requisits a nivell tècnic i normatiu, un edifici plurifamiliar és principalment l’espai essencial per al desenvolupament i el creixement de les persones residents. Les seves necessitats són tan riques i diverses com la comunitat […]