Comparteix a LinkedIn
Comparteix a Twitter

Directiva d’eficiència energètica en edificis

Durant aquesta setmana s’ha aprovat la revisió de la Directiva d’eficiència energètica en edificis (EPBD) per part de la Comissió Europea. Aquesta notícia ens anima a creure que és possible una transició més real del sector de l’edificació, i que amb esforç ens podem dirigir cap a un futur més descarbonitzat i sostenible.

 

Quins aspectes regula aquesta norma?

Aquesta nova norma estableix algunes directrius importants pel que fa a la sostenibilitat, destacant:

  • l’eliminació gradual dels combustibles fòssils per a la climatització,
  • una major exigència amb els graus d’eficiència energètica,
  • i sobretot, la incorporació per primera vegada de requisits per a calcular el Potencial d’Escalfament Global (PCG) dels edificis, d’acord amb la metodologia de Level(s).

Des del 01 de gener de 2028 serà obligatori informar el PCG d’aquells edificis nous amb més de 1000 m² de superfície útil, i a partir de 2030 el de tots els edificis.

 

El punt crític d’Omplim

Celebrem l’aprovació d’aquesta nova directiva, però considerem també que hem de fer-ho més ràpid del que ens marquen aquests terminis. Si, tot just el 2028 s’emprendrà el mesurament dels impactes ambientals de la construcció, serà impossible assolir els objectius dels acords de París (COP21) per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel 2030. Com a sector hauríem d’avançar-nos, assegurar que totes les noves construccions portin a terme els seus mesuraments abans del 2028 i buscar eines que ens ajudin a obtenir construccions de menor impacte.

Des d’Omplim tenim la convicció que això és possible, ja que des de l’inici de la nostra activitat hem estat duent-ho a terme en tots els projectes que hem desenvolupat. Ho fem mesurant l’impacte dels nostres edificis a través de l’Anàlisi del Cicle de Vida i l’informe dels diferents indicadors establerts per Level(s). Això inclou contemplar impactes que van més enllà de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, també es tenen en compte aspectes com la salut, la circularitat i el consum eficient de recursos. A més, no s’utilitzen combustibles fòssils per a la producció d’aigua calenta sanitària i la climatització en cap dels edificis que construïm.

 

Tota regulació que impulsi una transició cap a un futur més sostenible sempre és benvinguda, però animem al sector que s’avanci. La realitat climàtica necessita que passem a l’acció com més aviat millor, i així afrontar les conseqüències d’aquesta crisi mediambiental de la manera més efectiva possible.