Comparteix a LinkedIn
Comparteix a Twitter

Conservació de la natura i sensibilització ciutadana

Els dos primers projectes comunitaris del Prat 011 ja han acabat les tasques planificades! Amb l’ajuda de la XCN, dues entitats membres de l’entitat —la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) i SEOBirdLife— han dut a terme dos fantàstics projectes que tenien l’objectiu d’impactar positivament en la biodiversitat local i en la conscienciació ambiental de la comunitat. T’expliquem més!

 

Cuidem els amfibis del Delta del Llobregat amb la SCH

El projecte amb la SCH ha tingut com a objectiu principal la construcció d’una bassa temporània per a amfibis a l’Espai Natural del Riu Cal Tet del Delta de Llobregat i la creació de refugis per aquest grup de fauna a través de jornades de voluntariat on van participar membres de la COV —entitat promotora de El Prat 011—.

En la primera jornada de voluntariat es va dur a terme la bassa temporal. Aquesta té com a objectiu millorar els hàbitats per espècies com el gripau corredor, el tòtil i la granota verda. En una segona jornada de voluntariat, es van construir els refugis, és a dir les vedrunes amb còdols de riu per proporcionar protecció a amfibis i altra fauna local. Aquesta actuació es va realitzar en col·laboració amb el Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat.

I l’última acció que es va dur a terme, va ser una jornada de sensibilització, no només pel que fa a la conservació dels amfibis, sinó que es va fer èmfasi en la importància d’entendre la biologia i ecologia d’aquests animals amb els quals compartim casa nostra.  I com es va fer? La SCH va impartir un curs i una excursió que recorria diversos punts d’aigua del Delta del Llobregat. Es van poder observar algunes espècies d’amfibis i rèptils de la zona, i posar en pràctica les eines i claus per a la seva identificació. Gràcies a l’extensa experiència de la SCH i la participació activa de veïns i veïnes de El Prat, la jornada va ser molt exitosa!

 

voluntariat El Prat

Biodiversitat als patis escolars amb SEOBirdLife

L’objectiu principal de SEOBirdLife amb els projectes comunitaris del Prat, ha estat fomentar la biodiversitat als patis escolars i sensibilitzar el jovent per incentivar actituds que minimitzin els efectes del canvi climàtic.

Aquest projecte ha estat implementat en dues escoles del Prat de Llobregat amb el propòsit de promoure la biodiversitat urbana i involucrar a la comunitat educativa en la preservació de la naturalesa. Amb aquest objectiu en ment, SEOBirdLife va organitzar una sèrie de jornades i tallers dirigits als alumnes dels instituts INS Baldiri Guilera i el INS de l’Estany de la Ricarda per a definir les accions a realitzar als patis dels centres educatius i al seu torn, es van dur a terme estudis per a identificar i quantificar la fauna i flora existents en aquests espais. L’objectiu principal d’aquestes diagnosis era elaborar un document base que servís per dissenyar els canvis necessaris en els espais escolars, tenint en compte les necessitats socials i ambientals detectades per tota la comunitat educativa. A l’Institut Baldiri Guilera, es van entrevistar 337 alumnes, 50 professors i professores, i 108 famílies. A l’Institut Estany de la Ricarda, es van entrevistar 199 alumnes, 14 membres del professorat i 74 famílies. A més, SEOBirdLife va dur a terme dinàmiques grupals, observacions de les activitats al pati i un diagnòstic de la biodiversitat existent en aquests espais.

Pel que fa a l’ús del pati, la tangent més social de l’estudi, els resultats van revelar dinàmiques que no ajudaven a fer que la zona d’esbarjo fos un espai completament divers i inclusiu i, per tant, les propostes van anar encaminades a desegregar i buscar activitats més inclusives per tot l’alumnat.

La diagnosi de la biodiversitat als patis va comptabilitzar la quantitat, varietat i localització d’arbres i arbustos, així com la presència d’ocells i altres insectes, incloent pol·linitzadors. També es van identificar elements que afavoreixen la biodiversitat, com hotels d’insectes, caixes nius, jardineres, horts, plantes aromàtiques, menjadors per a ocels, basses o la proximitat de parcs que puguin enriquir l’ecosistema dels patis escolars. A més, es va investigar la relació entre l’alumnat, el professorat i les famílies amb la natura, les seves interaccions i la voluntat de relacionar-se més amb l’entorn natural.

A partir de la recollida de totes aquestes dades, es van fer diverses propostes per millorar els espais escolars, amb l’objectiu de crear entorns més diversos i inclusius, que permetin una major varietat d’activitats i fomentin una millor convivència amb la natura.

  • INS Baldiri Guilera: En aquest institut es va delimitar un espai relacional i d’aprenentatge al pati escolar, plantant espècies aromàtiques per a afavorir la presència de pol·linitzadors. Aquesta iniciativa es va realitzar amb la participació activa de l’alumnat, creant un entorn educatiu que posa en el centre la sostenibilitat de la biodiversitat.
  • INS l’Estany de la Ricarda: Seguint la mateixa estratègia, es van realitzar activitats amb l’alumnat de diagnòstic natural per a identificar la fauna i flora del pati escolar, planificant així futures accions per a millorar l’entorn.

 

Els resultats de tots dos projectes han estat extraordinàriament positius. En l’àmbit ambiental, s’ha aconseguit la creació d’autèntiques reserves de vegetació que no sols ajuden a mitigar els efectes adversos del canvi climàtic, sinó que també promouen i enriqueixen la biodiversitat urbana. Aquests espais verds es converteixen en refugis vitals per a nombroses espècies, contribuint a un ecosistema més equilibrat i sostenible dins de l’entorn escolar.

En l’àmbit social, l’activa participació de la comunitat educativa ha fomentat una connexió més profunda entre aquesta i la naturalesa. Aquest vincle reforçat no sols sensibilitza a l’alumnat sobre la importància de la conservació del medi ambient, sinó que també els ofereix un innovador espai d’aprenentatge i socialització fora de les aules. Aquests entorns naturals proporcionen l’oportunitat d’aprendre de manera experiencial, desenvolupant habilitats pràctiques i una estima genuïna pel món natural que els envolta.

 

Escoles verdes el prat

 

Si voleu saber més sobre les tres entitats que han vehiculat aquests projectes, no dubteu a visitar les seves webs i xarxes. Potser us animeu a formar part del voluntariat!

SCH  |  SEOBirdLife  |  XCN